E-bültenimize üye olun   |  
Çevresel Sürdürülebilirlik
Çevresel Sürdürülebilirlik

Tüm birimlerimizde TSE ISO EN 14000 Çevre Yönetim Sistemi Standardı kapsamında üretim ve hizmet faaliyetlerimiz sonucunda ortaya çıkabilecek çevresel etkilerin azaltılması ve tüm çalışanlarımızda çevre bilincinin artırılması amacıyla çeşitli faaliyetler yürütüyoruz.

 • Tüm personelimiz ve ilgili taraflara, “Çevre Politikamız” ile çevre duyarlılığımızı deklare ediyoruz.
 • Çevresel etki ve boyutlarımızı, tüm birimlerimiz için belirleyerek, bunların yönetimine yönelik uygulamalar oluşturuyoruz.
 • Tüm personelimiz ve ilgili taraflara, çevre eğitimi vererek bilinç düzeylerini artırıyoruz.
 • İç ve dış denetimlerle çevre duyarlılığımızın sürekliliği için çalışmalarımızı devamlı olarak kontrol ediyoruz.
 • Yönetim Gözden Geçirmeleri ile çevre çalışmalarımızı değerlendiriyor, bu çalışmaların gelişimine katkı sağlıyoruz.
 • Tüm hizmet birimlerimizden toplanan çevre verilerini değerlendirerek, iyileştirme ve sürekli gelişim sağlıyoruz.

Şirketimizde çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla yürüttüğümüz faaliyetler özetle şu şekilde sıralanıyor;

1. Enerji Yönetimi
Tüm birimlerimizde elektrik ve doğal gaz gibi enerji kaynaklarının tüketiminin azaltılması amacıyla, verimli ekipmanların kullanımı başta olmak üzere, çeşitli enerji programları uyguluyoruz.

 • Elektrik/Doğal gaz/LPG tüketim miktarlarının takibi
 • Personelin konuyla ilgili bilinçlendirilmesi
 • Hedeflerle yönetim
 • Elektrik tüketimini azaltan ekipmanların kullanımı vb.

2. Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm
Faaliyetlerimiz sonucu ortaya çıkan atıklarımızı, Atık Yönetim Planlarımızda belirtilen uygun şekillerde ayrıştırıyor; geri dönüşümü olan atıklarımızı, ilgili geri dönüşüm veya bertaraf tesislerine gönderiyoruz.

3. Su Kullanımı Yönetimi
Çevresel sürdürülebilirlik faaliyetlerimiz kapsamında, suyu verimli kullanabilmek için; prosedürler, uyarı stickerleri, enerji tasarruflu ekipmanlar kullanıyor, su tüketimini takip ediyoruz.

 • Spreyli musluklar (Kişi başına senede 1.800 litre kazanç)
 • Musluk kontrol sistemleri (Kişi başına senede 1.800 litrelik kazanç)
 • Otomatik el yıkama lavabosu
 • Sızıntıların takibi ve anında onarımının sağlanması vb.

4. Taşıma/Ulaşım
Hizmet noktalarımızda araç kullanımları ve çevreye olan olumsuz etkilerin azaltılmasına yönelik uygulamalarımızdan en önemlileri ise şu şekilde sıralanıyor;

 • Araç paylaşımı
 • Çevreye daha az zararlı olan yakıt kullanımı
 • Araçların emisyon ölçümlerinin ve bakımlarının düzenli olarak yapılması
 • Rota planlama
 • Hız limitlerinde araç kullanımı vb.

5. Çevre Kirliliğini Önleme
Faaliyetlerimiz sonucu oluşan atıkların proses ölçeğinde değerlendirilerek azaltımı için önlemler alıyoruz. Bunun için; etkin üretim planlaması, minimum stok kullanımı ve çalışma yöntemlerinin iyileştirilmesi uygulamaları gerçekleştiriyoruz.

6. Çevresel Regülasyonların Takibi
Grup olarak tüm ilgili çevre mevzuatını takip ediyor, hizmet noktalarımızda gereklilikleri yerine getiriyoruz.

7. Çevreye Duyarlı Tedarikçi Yaklaşımı
Çevre standartlarımız gereğince, bizimle çalışan tedarikçilerimizin de çevreye duyarlı olmaları gerekiyor. Bu sebeple tedarikçilerimize, sözleşme aşamasında ilgili gerekleri aktarıyor, 3. taraf denetimleri ve uygulamalarının kontrolünü sağlıyoruz.

Sofra Grup Dünyası
Sofra Grup Türkiye’nin 81 ilinde en güçlü markalarla hizmet vermektedir.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player