Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

SOFRA GRUP |

9

ben tercih ediyorum. Motor kullanmaktanher daim

büyük keyif alsamda günlük tempomda gerekli

ön hazırlıkları için zaman ayırmamçokmümkün

olmuyor. Öte yandan tamkeyfini çıkarabilmek için

motosikletimle uzun seyahatlere çıkmayı daha çok

seviyorum. Daha uzun süre yolda olmak, belirli bir

rotanın üzerindemotosikletle daha çok bütünleş-

mek ve tadını çıkarmak bana daha çok keyif veriyor.

Çalışanlarınızın verimli olmasında yiyecek

içecek ve destek hizmetlerin etkileri

konusunda neler düşünüyorsunuz?

Bu konu bizim için son derece önemli! Şirketimi-

zin ‘İnsan’a değer veren bir kültürü var. Çalı-

şanlarımızın sağlıklı beslenmelerine ve çalışma

alanlarının insan sağlığına uygun hijyenik şartlara

sahip olmalarına önem veriyoruz. Sosyal yaşam

alanlarımızın yenilenmesi ve günün koşullarına

uygun hale getirilmesi konusunda önemli adımlar

atıyoruz. Bu kapsamda Aksaray Kamyon Fabrika-

mızda ve Hoşdere Otobüs Fabrikamızdaki mutfak

ve yemekhane alanlarımızı yeniledik, mutfakla-

rımızda, Sofra Grup’un tavsiyelerini göz önünde

bulundurarak endüstriyel yemek için gerekli son

teknolojik cihazları kullandık. Çok şık ve konforlu

yemekhanemiz ve dinlenme alanlarımızı çalışan-

larımızın hizmetine sunduk. Bu çalışmalarımızda

Sofra Grup’tan sürekli görüş alıyoruz, Hoşdere

Fabrikamız, Genel Müdürlüğümüz ve Aksaray

fabrikalarımızda yine Sofra Grup’un da desteği ile

çalışanlarımıza alternatif hizmet alabilmeleri için

Starbucks hizmetlerini de dâhil edecek şekilde

kafeteryalar açtık. Bu konuda Sofra Grup’a bir kez

daha desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.

Sofra Grup ile yollarınız ne zaman kesişti?

Hangi hizmetleri Sofra Grup’tan alıyorsunuz?

1998 yılındaHoşdere Fabrikamızdaki yemek işini

yapan firmayı SofraGrup’un satın alması ile tanıştık,

2004 yılında genel müdürlüğümüzüHadımköy’e

taşıyınca hizmet alımına Sofra ile devamettik, 2009

yılında çay ocakları hizmetlerini Sofra’ya devrettik.

Sofra çay ocaklarına ilave olarak kafeterya hizmetini

de önerdi. Sanıyorumdünyada Compass Group’un

markası haline gelenCafe Liscio veDelimarche cafe

konseptini Türkiye’de ilk uygulamaya genel müdür-

lüğümüzde ve pazarlamamerkezimizde açtılar. 2011

yılında AksarayKamyonFabrikamızdaki yemek ve

çay hizmetlerimizi de Sofra’ya verdik. 2017 yılında

yine Sofra’nın çatısı altında hizmet verenEurest

Servicesmarkasıyla temizlik ve bahçe bakım işleri-

mizi SofraGrup’tan temin ediyoruz

Bu işbirliğinde Sofra Grup ile çalışmaya

karar verilmesi ve devam edilmesinde

etkili olan unsurlar neler sizce?

Bizim için insan ve insana yatırım önemli. Bunu

Sofra’da gördük. Ortak projelerde yapılan çalışmalar

ve bakış açıları bizim düşüncelerimizle çoğunluk-

la paralellik arz ediyor. Çalışanlarımızın sağlıklı

beslenmesi, temiz ve hijyenik ortamlarda çalışması

bunların başında geliyor. Sofra buna katkı sağlıyor.

Bu işbirliğinde Sofra size ne tür

avantajlar sağlıyor?

Öncelikle tek elden bu hizmetleri almamız işimizin

sürekliliği için önemli. Her türlü öneri ve geri bildi-

rimlerde hızlı karar alıyorlar, hizmet standartlarını

sürekli koruyor ve sürekli geliştirmek için öneri

sunuyorlar, iyi bir ekip oluşturulmuş. Ben şahsen

burada bulunduğum zamanlarda sürekli öğle yemek-

lerini yemekhanede yerim. Mutfakta ve yemekhane-

de hatta çay ocağımızdaki çalışanların güler yüzü ile

hizmet edenleri gördükçe aldığımız hizmetin kalitesi

de kendisini belli ediyor. Buradan Sofra Grup'un

Mercedes-Benz bünyesinde çalışan her bireyine ayrı

ayrı teşekkür ediyorum. İnsan kaynakları ekibini de

personel seçimleri için kutluyorum.

“SOFRA SANIYORUM DÜNYADA

COMPASS GROUP‘UN MARKASI

HALİNE GELEN CAFE LISCIO VE

DELIMARCHE CAFE KONSEPTİNİ

TÜRKİYE’DE İLK UYGULAMAYI

GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE VE

PAZARLAMA MERKEZİMİZDE AÇTI. “