Background Image
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

SÖYLEŞİ

10

için düzenlendi. Kişi başı eğitim saatimiz yıllık 22 saat olarak

gerçekleşti. Yani, 2014 yılı içinde yaklaşık yedi bin çalışanımız

ortalama üç gün eğitim aldı.

İşe alım süreçleri nasıl işliyor? Bosch çalışanı olabilmek

için ne tür kişisel özelliklere sahip olmak gerekir?

Bursa’da işe başlayan her kişi aynı zamanda Global Bosch’un

da bir çalışanı haline geliyor. Tabii ki kültürel beklentileri de

mutlaka göz önüne alırız ama temel prensipler anlamında

Bosch’un İK politikaları dünyanın her yerinde aynıdır. Dolayısıyla

işe alınacak kişinin Bosch’un bir parçası olmaya uygun ve

aranan temel niteliklere sahip olması gerekir. İlgili mesleki

eğitim ve yabancı dil gibi temel gerekliliklerin yanında belirli

kişilik özellikleri de bizim için önem taşıyor. Teknolojik olarak

sürekli kendini yenileyen bir dünya şirketinde başarılı olabilmek

için gerekli olan bazı olmazsa olmaz yetkinlikler vardır.

Öğrenme arzusu, analitik düşünebilme yeteneği, yeniliklere ve

değişimlere açık olmak başta gelen özellikler.

İşe alım süreçlerinde kadın adaylara fırsat eşitliği sağlayan

veya bir anlamda kadına “pozitif ayrımcılık” öngören bir

sistem var mı?

Biz pozitif ayrımcılık demiyoruz, çalışmalarımızı “çeşitlilik”

adı ile gerçekleştiriyoruz. Bosch’un dört boyuttan oluşan bir

“çeşitlilik” stratejisi var. Cinsiyet çeşitliliği bunların yalnızca

bir tanesi. Bu kapsamda, stratejik bir aktivite olarak Bosch

Global'de başlatılan, Türkiye olarak da inanarak yürütümüz

“Cinsiyet Çeşitliliği” ekibimizi 2013 yılında kurarak birçok

aktivite, uygulama gerçekleştirdik. Özellikle kadın çalışan

alımını destekleyen bir politika izliyoruz. Mühendislik ağırlıklı

bir şirket olduğumuz için teknik bölümlerden mezun çalışan

ihtiyacımız çok oluyor. Ancak teknik bölümlerden mezun kadın

sayısı nispeten daha az. Dolayısıyla, hem meslek okullarında ve

üniversitelerde okuyan kadınları iş hayatına çekmek için hem

de işe alım süreçlerinde kadınların da var olmaları için çeşitli

faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Bu faaliyetlerimizin sonucunda

2014 yılında Metal İşkolunda ve Bursa’da KAGİDER’in Fırsat

Eşitliği Modeli Sertifikası'nı alan ilk şirket olduk. Yine 2014

yılında Çalışma Bakanlığı tarafından Bursa fabrikamıza

uygun olarak tasarlandı. Bu kapsamda bana rapor eden

bir insan kaynakları direktörü ile eğitim ve geliştirme,

ücretlendirme ve endüstriyel ilişkilerden sorumlu üç kısım

müdürü arkadaşım var. İnsan kaynakları direktörümüze bağlı

olarak ise üç kısım müdürümüz var. Ayrıca sağlık birimimiz de

doğrudan bana rapor ediyor. Ekibimde toplam 46 arkadaşım

görev yapıyor. Departmanımız ayrıca Bursa’da bulunan diğer

Bosch şirketleri ile İstanbul merkez ofise özlük işleri, bordro ve

uluslararası görevlendirmeler konusunda hizmet veriyor.

Bosch Bursa İK'nın önemli bir özelliğinin, Bosch'un küresel

İK yapısı ve politikalarına paralel olarak her tür gelişmeye

anında uyum sağlayabilmesi olduğu belirtiliyor. Bu noktada

neler söylemek istersiniz?

Bosch Bursa insan kaynakları olarak, Bosch Global'de

geliştirilen insan kaynakları politikalarının uygulamalarında her

zaman öncü durumdayız. Yeni bir süreç uygulanacağı zaman

çoğunlukla biz pilot çalışmanın Bursa fabrikamızda yapılması

için gönüllü oluyoruz. En son BOSCH Global İK'da başlatılan

tüm İK süreçlerinin tek bir IT istemi üzerinden yönetilmesi

projesinde, Türkiye olarak pilot ülke olduk. Projeyi çok başarılı

bir şekilde hayata geçirdik. Başarımızda, Türk kültüründe de

olan ve şirket olarak benimsediğimiz esneklik, yenilikçi bakış

açısı ile çalışanlarımızın yetkin, istekli ve çözüm odaklı olmaları

önemli katkı sağlıyor. Burada üst yönetimimizin de desteği

bizim için önemli rol oynuyor.

Bosch'ta mavi yaka ve beyaz yaka olmak üzere kaç kişi

görev yapıyor? İç eğitimler düzenliyor musunuz?

Bosch'ta 6 bin 500’ü mavi yaka olmak üzere yaklaşık 7

bin 500 kişi çalışıyor. Bosch’un global uygulamalarına

baktığımızda İK politikalarının temelini çalışanların gelişimi

oluşturuyor. Biz de bu politikadan hiçbir koşulda ödün

vermiyoruz. Bosch bir yüksek teknoloji firması ve yüksek

teknolojide fark yaratacak olan da bizim çalışanlarımız.

Dolayısıyla çalışanların yetkinliklerinin geliştirilmesi Bosch’ta

her zaman çok önemli bir yer tutuyor. Bu kapsamda 2014 yılı

içinde fabrikamızda 537 eğitim gerçekleştirdik. Bunların 304’ü

mavi yakalı çalışanlarımız, 233’ü ise beyaz yakalı çalışanlarımız