sofra sayı 19 - page 40

HABERLER
38
BİZDEN HABERLER
Y
aklaşık 17,1 milyar poundluk dünya cirosu
ve 50’den fazla ülkeye yayılan faaliyetleriyle
yemek ve destek hizmetlerinin lider markası
Compass Group, 2014 yılı faaliyet raporunu
açıkladı.
Yeni kazanılan işler anlamında yüksek bir çizgi yakalamanın
ve yüksek müşteri koruma oranlarının getirdiği yüzde 4,1’lik
organik ciro artışı, kârlılık gelişiminde kazanılan 10 baz puanlık
artış ve kazanılan önemli verimlilik artışlarının bir kısmının işe
tekrar geri yatırılması ile Compass Group 2014 yılını güçlü bir
performans ile geride bıraktı.
Grubun bir yandan müşteri memnuniyetine odaklanırken,
diğer yandan da alternatif yatırımlarla büyümeyi hedefleyen
bir strateji izlediği açıklandı. Organik büyüme ve verimliliğe
odaklanmanın avantajlarını performansına yansıttığı, yeni
işlerle birlikte yüksek müşteri memnuniyetinin birleşmesinin
beraberinde ciroda artışı getirdiği kaydedildi.
Compass Group Başkanı Richard Cousins, sürdürülebilirlik
2014 yılını kârlılıkla kapattı
ve gelişimin önemine vurgu yaptığı “Başkan’ın Mesajı”nda,
tüm piyasaların heyecan verici fırsatlar barındırdığını ve kuvvetli
büyüme oranları yakalamak için tüm küresel piyasalara artan
oranlarda kaynak yatırımı gerçekleştirdiklerini kaydetti. Yüksek
seviyelerde oluşturdukları nakit akışının tekrar yatırım yapmaya
imkan sağladığını açıklayan Cousins, ayrıca bu kazanımların
500 milyon pound değerinde geri hisse alımına ek olarak,
hissedarlarına kâr payı ödemelerinde artış taahhüttü de
sağladığını belirtti. Grubun yıl içindeki kârlılık oranı artışının ise
yüzde 10,5 olarak gerçekleştiğini açıkladı.
Faaliyet raporunda kilit mevkideki pazarlarından biri olan
Türkiye’nin güçlü bir konuma sahip olunduğu vurgulandı.
Türkiye’nin de içinde bulunduğu hızlı gelişmekte ve yeni
oluşmakta olan ülkelerin (grup cirosunun yüzde 18’ine sahip)
sunduğu büyüme potansiyelini göz önüne alarak, tespit edilen
fırsatlara şirket yatırımlarının devam ettiği ve bu çalışmalar
sayesinde söz konusu piyasalarda ileriye yönelik yüksek
büyüme oranları umutlarının sürdüğü belirtildi.
Dünyanın en büyük yemek ve destek hizmetleri sağlayıcısı olan Compass Group,
2014 yılı faaliyetlerine ilişkin raporunu yayınladı. Grubun, 2014 yılı kârlılık artışı
yüzde 10,5 olarak belirlendi.
1...,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 41,42,43,44,45,46,47,48
Powered by FlippingBook