sofra sayı 19 - page 20

HOBİ
18
KALEM
K
alemin tarihi belki de yazının tarihi
kadar eski… Atalarımız duygu ve
düşüncelerini yıllarca toprağa
veya kuma, parmakları ile çeşitli
şekiller, objeler çizerek anlattı.
Daha sonra Sümerler düzgün
tabletlerin üzerine çivi veya sivri objelerle şekiller
çizmeye başladı. Parmak ve çividen sonraki gelişmeyi
ise kamış fırçalar, şimşir veya metal levhalar, fildişi
kalemler, kuş tüyleri, mürekkepli kalem, kurşun kalem,
tükenmez kalem olarak özetlemek mümkün.
Teknoloji çağındayız ve artık çok fazla kaleme
gereksinim duymuyoruz. Ama kaliteli bir kalem,
kişiliğimizin göstergesi değil midir? Sizin için sınırlı
üretim yapan birkaç kalem markasının en özel
modellerini tanıtan bir yazı derledik…
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...48
Powered by FlippingBook