sofra sayı 19 - page 13

bırakmayan, çözüm odaklı, aktif ve bizimle çok yakın ilişkide
olan bir kuruma ihtiyacımız vardı. Bu şekilde işi beraber çok iyi
götürüyoruz.
Sofra Grup ile çalışmaya karar vermenizde etkili olan
unsurlar neler oldu? Bu işbirliğini personel ve ziyaretçi
memnuniyeti bağlamında ele alırsak Sofra size ne tür
avantajlar sağlıyor?
Hastalar en zor ameliyatları olabilirler. Siz en iyi ameliyatı yapıp,
en iyi tedaviyi verebilirsiniz. Ölüm ve yaşam arasında git-geller
olabilir ama hastalar için lezzetli bir yemek ve sıcak bir çorba
kalite değerlendirmesinde daha ön planda. Her hastaya
ayrı diyet programı uyguluyoruz. Burada üretilen sıradan bir
yemek değil, aynı yemekten 1000 kap üretilmiyor. Herkese
ayrı yemek çıkıyor. Sıcağıyla soğuğuyla, çorbasıyla tatlısıyla...
Bunları hazırlarken sadece sağlıklı değil, lezzetli olmasına
da önem veriyoruz. Ayrıca Sofra Grubu, Medirest markasıyla
Bayırdır Hastanesi İçerenköy'de “Mükemmel Mutfak” projesini
yürütmektedir. Çalışmalar ve ön denetim tamamlanmış olup,
sertifikasyon aşamasına gelinmiştir.
11
SÖYLEŞİ
Hastane mi yoksa doktor mu ilk sırada gelir? Hastalar
seçim yaparken, doktoru mu yoksa hastaneyi mi tercih
ediyor?
Hastane ve doktor ayrılmaz bir bütün. İyi hekimin iyi ürün
çıkarabilmesi için bütün bileşenlerin de iyi kalitede olması
gerekiyor. Birinde bir eksiklik, bir aksaklık varsa hizmet kalitesi
olumsuz etkileniyor. Hastalar hastaneyi tercih ediyorlar ama
hekimler de her zaman hastalar için ön planda oluyor. Hastane
bir referans, bir başlangıç noktası oluyor. Hastanın önceliği
önce doktoru ve hemşiresi oluyor.
Sizce günümüzde sağlık sektöründe en önemli sorun
nedir? Bu sorunun çözümü için kimlere ne tür görevler
düşüyor?
En önemli sorun yetişmiş kalifiye personel sorunu. Özellikle
hemşirelik anlamında. Dünyada yetişmiş hemşire ihtiyacı
var. Meslek liseleri ve üniversitelerde daha çok kontenjan
açılması ve öğrenci yetişmesi gerekli. Hemşirelik kadın
ağırlıklı bir meslek, genç kızlarımız için de çok iyi bir iş
olanağı. Yetişmiş, ameliyathane, sterilizasyon teknikerliği gibi
belli işlerde uzmanlaşmış özellikli sağlık destek personeline
de çok ihtiyaç var. Onları da yetiştirmek için belli kurslar
ve eğitimlere ihtiyaç var. İş bulmakta zorluk yaşayan pek
çok insana Belediyeler, Milli Eğitim ve özel sektör eğitim
projeleriyle iş kapısı açılabilir ve sektörün ihtiyacı da
karşılanmış olur.
Sağlık sektörümüzün son 10 yıldaki gelişimini nasıl
değerlendiriyorsunuz? Sektörün yeni yatırımlara
ihtiyacı var mı?
10 yıldır sağlık sektöründe ülke olarak çok yol katettik, çok iyi
noktalara geldik. Yurt dışından hastalar geliyor. Çok iyi modern
tıp uygulamaları ve sağlık çalışanlarımız var. Teknik altyapı
yatırımları yapıldı. Çok iyi durumdayız. Teknolojik ağırlıklı bir
sektör olduğu için dünkü alet bugün eskiyor, o yüzden sürekli
teknolojik yatırım yapılıyor. Şu anda en büyük yatırımı devlet
yapıyor. Sağlık kentleri oluşturuluyor. 6 bin yataklı merkezler
gündemde. Özel sektör de kendi iç rekabeti içerisinde sürekli
kendini yenileyerek yatırım yapıyor.
Sofra Grup İçerenköy Bayındır Hastanesi’nde Medirest
markasıyla hem destek hizmet hem de yemek hizmeti
veriyor. Sofra Grup ile yollarınız ne zaman kesişti?
Sofra Grubu’yla Ankara’dan beri çalışıyoruz. Ankara’da yemek
hizmetini zaten alıyorduk. 2009 projesinin başlangıcından
itibaren Sofra Grubu yanımızdaydı. Sofra’yı tercih etmemizdeki
en büyük etken, hem tanıyorduk, hem iyi hem de kaliteli
hizmet için odaklandığımızda bunları karşılayabilecek ve
destekleyebilecek, onlara düşen rolü en iyi şekilde yerine
getirebilecek bir kurum olması gerekiyordu. Bu da Medirest
oldu. Sorunlar olduğunda hep yanımızda olan, bizi yalnız
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...48
Powered by FlippingBook