Background Image
Previous Page  17 / 44 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 17 / 44 Next Page
Page Background

ürkiye’de, özellikle de İstanbul’da, son yıllarda brasserie

konsepti hızlı bir gelişim gösterdi. Fransız kültürünün bir

esintisi olan brasserie’ler sözlükte, şarap ve bira satılan,

“ayrıca” yemek de servis edilen yer olarak tanımlanıyor. Ancak

yemek kültürünün ve beklentilerin değiştiği günümüzde mekânların

konsepti de değişiklik gösterdi. Bugün brasserie’ler hem yemeğin

tadına varmak hem de şarabını ya da kahvesini içmek isteyenlere

hitap eden mekânlar oldu. Ancak menüsü ve dekorasyonuyla

günümüz brasserie’leriyle ortak bir dil oluşturmayı ihmal etmedi.

Güneşli bir günde Abdi İpekçi Caddesi’nde yürürken, insanların

dış alanda oturmak için sıra beklediği bir mekân görürseniz, Beymen

Brasserie’ye geldiniz demektir. Nişantaşı Beymen mağazasının giriş

katında yer alan ve klasik Avrupa brasserie’lerindeki ambiyansı

yaşatan Beymen Brasserie, bu tarzın öncü markalarından biri… 2003

senesinde, henüz İstanbul’da brasserie konseptinin olmadığı bir

M E K Â N

15

İs tanbul ’un en pres t i j l i yaşam merkez l er inden bi r i ol an Ni şantaş ı ’nda ,

Abdi İpekç i Caddes i ’nin tam ka lbinde yer a l ıyor Beymen Brasser i e…

Her ka lp at ı ş ında da l ezzet i , sohbet i ve key f i bes l iyor ; tadı hep damağ ını zda ka l ıyor…

T